Offisielle vilkår for LEGO®s produktspørreundersøkelse og lotterier

1. KAN JEG DELTA?

Alle som er myndige ifølge loven i jurisdiksjonen der de bor, kan delta i LEGO®s produktspørreundersøkelse og lotterier, bortsett fra der dette er forbudt ifølge loven.
Barn under myndighetsalder som ønsker å delta, kan be en voksen om å svare på vegne av seg.
Ansatte i LEGO gruppen, tilknyttede selskaper og datterselskaper og medlemmer av deres nærmeste familie eller husholdningen kan ikke delta.

2. HVORDAN DELTAR JEG?

Du deltar ved å skrive inn Internett-adressen som du finner på baksiden av byggeinstruksjonene for LEGO® settet. Deretter fyller du ut spørreundersøkelsen om opplevelsen din med LEGO settet.
Potensielle vinnere trekkes hver måned. Vi kontakter dem via e-postadressen de gav oss på slutten av spørreundersøkelsen.
Bare spørreundersøkelser vi har mottatt den siste kalendermåneden, er med i trekningen.
Vi må motta spørreundersøkelsene innen midnatt den siste dagen i måneden, ellers kommer de med i trekningen for neste måned.
Flere spørreundersøkelser (med samme produktnummer) godtas ikke, bortsett fra den første.
Falske eller bedragerske spørreundersøkelser eller handlinger vil føre til at deltakeren diskvalifiseres.
Personer som ignorerer disse offisielle reglene, kan bli nektet deltakelse.
Alle resultatene av spørreundersøkelsen tilhører LEGO gruppen.
LEGO gruppen forbeholder seg retten til å stoppe produktspørreundersøkelsen og lotteriene midlertidig når som helst og uten varsel.

3. HVA KAN JEG VINNE?

Premiene som deles ut hver måned, er LEGO sett med en verdi på rundt $ 80 / € 60.
Hver måned trekker vi én potensiell vinner for hver 1000. spørreundersøkelse vi mottar.
Vi sender e-post til potensielle vinnere, slik at LEGO gruppen kan samle inn adresseinformasjon og sende LEGO settet til premievinnerne.
LEGO settene velges basert på typen sett vinneren sendte inn en spørreundersøkelse om, i tillegg til vinnerens alder.

Premiene kan ikke overføres til andre, og det tilbys ingen kontaktalternativer.

Vinneren er ene og alene ansvarlig for alle skatter, avgifter, gebyrer og andre utgifter som følge av premien med mindre noe annet er oppgitt.

4. HVORDAN VINNER JEG?

Hver potensielle vinner trekkes tilfeldig fra alle mottatte spørreundersøkelser.
Sannsynligheten for å vinne en premie er omtrent 1:1000. Den nøyaktige sannsynligheten er avhengig av antallet godkjente spørreundersøkelser vi mottar i hver premieperiode.

Potensielle vinnere må fylle ut og sende tilbake en erklæring om berettigelse, en ansvarserklæring og en publisitetserklæring for å bli godkjent som premievinnere.
Potensielle vinnere som ikke sender erklæringen om berettigelse tilbake i henhold til disse offisielle reglene innen ti (10) dager etter overlevering, mister retten til premien.

Potensielle vinnere som bor i Canada, må i tillegg svare riktig på et aritmetisk spørsmål før de kan erklæres for premievinnere.

5. HVORDAN FINNER JEG UT OM JEG HAR VUNNET?

Alle potensielle vinnere vil få e-post innen omtrent 7–14 dager fra trekningsdatoen.
Potensielle vinnere som ikke godtar premien, har brutt noen av de offisielle reglene eller ikke er berettiget, diskvalifiseres, og det velges ikke en alternativ vinner.

Hvis du vil ha en liste over premievinnere, kan du sende e-post til LEGOsurvey@LEGO.com og fortelle oss hvilken måned du er interessert i.

6. GENERELLE VILKÅR

Lotteriene er åpne for alle, uansett hvor i verden de bor, men arrangeres i Danmark og er underlagt danske lover.

LEGO gruppen forbeholder seg retten til å endre eller stoppe spørreundersøkelsen om nødvendig.

LEGO gruppen forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å diskvalifisere personer som blir funnet å prøve å påvirke deltakelsesprosessen eller driften av lotteriene eller bryte disse offisielle reglene eller handle på en usportslig eller forstyrrende måte.

Bruk av enheter eller datamaskinprogrammer til å automatisere deltakelsesprosessen er forbudt.

LEGO gruppen tar ikke ansvar for følgende: feil eller unøyaktig deltakelsesinformasjon, menneskelige feil, typografiske feil eller transkripsjonsfeil, tekniske feil, forsømmelser, avbrudd, sletting eller feil i forbindelse med telefonnettverk, tilkoblede datamaskinsystemer, datamaskinutstyr, servere, leverandører eller programvare, inkludert eventuelle personskader eller skader på deltakerens eller andre personers datamaskiner relatert til eller som et resultat av deltakelse i dette lotteriet, manglende muligheter til å få tilgang til ethvert nettsted, tyveri av, ulovlige endringer på, ødeleggelse av eller uautorisert tilgang til eller endring av innsendte spørreundersøkelser, transaksjoner som behandles sent eller feil, eller som er ufullstendige eller mistes på grunn av datamaskinfeil eller elektroniske feil eller trafikkork på Internett eller et hvilket som helst nettsted eller i forbindelse med utskrift eller andre feil.

Ved å delta godtar deltakerne at navnet og poststedet deres publiseres i en vinnerliste som vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten i henhold til disse offisielle reglene.

Alle resultatene av spørreundersøkelsen tilhører LEGO gruppen og vil ikke bli bekreftet eller sendt tilbake. Falske og/eller bedragerske spørreundersøkelser eller handlinger vil føre til at deltakeren diskvalifiseres. Informasjon som samles inn når du registrerer deg for deltakelse i lotteriene, skal bare brukes i henhold til disse offisielle reglene for lotteriene og LEGO gruppens retningslinjer for personvern, som du finner på LEGO.com.

Ved å delta godtar hver deltaker å bli bundet av disse offisielle reglene og avgjørelsene til LEGO gruppen. LEGO gruppens avgjørelser er endelige og bindende i alt som har å gjøre med denne kampanjen.

Databeskyttelse

Personopplysninger om deltakere vil bare bli brukt i denne konkurransen med mindre noe annet er tydelig oppgitt og godtatt av deg.

For å kunne delta i lotteriet må du oppgi følgende informasjon:
– navnet ditt
– e-postadressen din

Ved å delta i lotteriene og fylle ut spørreskjemaet bekrefter du eksplisitt at du godtar at personopplysningene dine kan oppbevares og brukes av LEGO gruppen i henhold til retningslinjene våre for personvern, som finnes på
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

LEGO gruppen er definert som LEGO System A/S og deres datterselskaper som beskrevet på http://aboutus.lego.com/lego-group.

Dette lotteriet er sponset av LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Danmark.

LEGO, LEGO logoen og minifiguren er varemerker for LEGO gruppen. ©2016 LEGO gruppen. Med enerett.