Request a Demo
Feedback

Job Role
Inquiry Type

YES, I agree to receive, via email, information about Medallia solutions and success stories that show how industry-leading companies improve the customer experience and increase revenue. Read our Privacy Policy in the footer below.

Read our Privacy Policy

Thank You

Your message has been received and we will contact you shortly.

1. RÉSZT VEHETEK A FELMÉRÉSEN?

A LEGO® Termékértékelő felmérésen és nyereménysorsoláson bárki részt vehet, aki a lakhelye szerinti joghatóság törvényeinek értelmében felnőtt – kivéve, ha ezt törvény tiltja.
Kiskorú gyermekek is részt vehetnek rajta, ha szeretnének. Ők felnőtt segítségével válaszolhatnak a kérdésekre.
A LEGO Cégcsoport, illetve kapcsolt vállalkozásainak és leányvállalatainak alkalmazottai, közeli hozzátartozóik, valamint a velük egy háztartásban élők nem jogosultak a részvételre.

2. HOGYAN VEHETEK RÉSZT A FELMÉRÉSEN?

A részvételhez írja be a LEGO® építési útmutató hátoldalán található URL-címet. Ezután töltse ki a LEGO-készlettel kapcsolatos tapasztalatairól szóló felmérést.
Minden hónapban kisorsolunk néhány lehetséges nyertest. A felmérés végén megadott e-mail címen lépünk kapcsolatba velük.
A sorsoláson csak az -előző naptári hónapban beérkezett felmérések vesznek részt.
A felmérésnek a naptári hónap utolsó napján éjfélig be kell érkeznie, különben csak a következő hónapi nyereménysorsoláson vehet részt.
A többször (ugyanazon termékszámmal) beküldött felmérések közül csak az első érvényes, a többit érvénytelennek tekintjük.
A hamis vagy megtévesztő szándékkal beküldött felmérések beküldői nem jogosultak a részvételre.
A jelen Hivatalos Szabályokat figyelmen kívül hagyó beküldők részvételből kizárásra kerülhetnek.
Minden beküldött felmérés a LEGO Csoport tulajdonát képezi.
A LEGO Csoport fenntartja magának a jogot a Termékértékelő felmérés és nyereménysorsolás (a továbbiakban „a Felmérés”) bármikor, előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére.

3. MIT NYERHETEK?

A havonta kisorsolt nyeremények LEGO-készletek, amelyek értéke körülbelül $80/€60.
Havonta minden 1000 beküldött felmérés után egy lehetséges nyertes kerül kisorsolásra.
A lehetséges nyertesek e-mailben kapnak értesítést, hogy a LEGO Csoport elkérhesse címüket és a LEGO-készletet elküldhesse nekik.
Az ajándék LEGO-készlet a felmérés kitöltése során értékelt készlet, valamint a nyertes kora alapján kerül kiválasztásra.

A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható készpénzre.

Minden adó, díj és a nyereményhez kapcsolódó más költség a nyertest terheli, hacsak a szabályzat erről másképp nem rendelkezik.

4. HOGYAN NYERHETEK?

Minden lehetséges nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra a beérkezett felmérések beküldői közül.
A nyeremény megnyerésének esélye kb. 1 az 1000-hez. A pontos esély az adott időszak alatt beküldött, a sorsoláson való részvételre jogosult felmérések számától függ.

A lehetséges nyerteseknek a nyertessé nyilvánításhoz ki kell tölteniük és vissza kell küldeniük a Részvételre való jogosultságot, a felelősség alóli felmentést és a reklám alól való felmentést tanúsító beleegyező nyilatkozatot.
Amennyiben a nyilatkozat 10 (tíz) napon belül nem kerül visszaküldésre, a jelen Hivatalos Szabályok értelmében a nyeremény elvész.

A Kanadában élő lehetséges nyerteseknek a nyertessé nyilvánításhoz egy aritmetikai kérdést is helyesen meg kell válaszolniuk.

5. HOGYAN TUDOM MEG, HOGY NYERTEM-E?

Minden lehetséges nyertes a sorsolástól számított kb. 7-14 napon belül e-mailben kap értesítést.
Azok a lehetséges nyertesek, akik nem fogadják el a nyereményt, megszegték a Hivatalos Szabályok bármelyikét, vagy nem jogosultak a részvételre, kizárásra kerülnek és helyettük nem sorsolunk új nyertest.

Ha szeretné megtekinteni a Nyertesek listáját, kérjük, küldjön e-mailt a [email protected] címre. Kérjük, hogy üzenete tartalmazza azt a hónapot is, amelynek nyerteseit meg szeretné tudni.

6. ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Sorsoláson a világ bármely részéről részt vehetnek, de a sorsolás Dániában történik és a dán törvények vonatkoznak rá.

A LEGO Csoport fenntartja magának a jogot a felmérés módosításához vagy lezárásához.

A LEGO Csoport fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy belátása szerint bárkit kizárjon a sorsolásból, akiről kiderül, hogy a beküldési folyamatot vagy a sorsolás működését manipulálta, megszegte a jelen Hivatalos Szabályokat, vagy tisztességtelen, illetve bomlasztó módon járt el.

A felmérés beküldésének folyamatát automatizáló bármely eszköz vagy számítógépes szoftver/program használata tilos.

A LEGO Csoport nem vállal felelősséget a következőkért: bármilyen helytelen vagy hibás részvételi információ; emberi hiba; tipográfiai vagy átírási hiba; technikai hibák; bármilyen telefonhálózat, online számítógépes hálózat, számítógépes felszerelés, szerver, szolgáltató vagy szoftver meghibásodása, kimaradása, megszakítása, törlése vagy hibája (ide tartozik a résztvevő vagy bármely más személy számítógépének a sorsolással kapcsolatos vagy annak következtében létrejövő sérülése vagy károsodása); bármely weboldal elérésének sikertelensége, a nevezések ellopása, manipulálása, megsemmisülése, módosítása, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés; későn vagy helytelenül feldolgozott, illetve számítógépes vagy elektronikai hiba, az internetet vagy bármely weboldalt használók túl magas száma miatt, nyomtatási hibából vagy más okból elveszett tranzakciók.

A nevezők a részvétellel beleegyeznek, hogy nevük és lakóhelyük megjelenjen a Nyertesek listáján, amely a jelen Hivatalos Szabályok szerint elérhető a nyilvánosság számára is.

Minden nevezés a LEGO Csoport tulajdonát képezi, a kézhezvételről nem küldünk igazolást és a nevezéseket nem küldjük vissza. A hamis vagy csaló szándékkal beküldött felmérések beküldői nem jogosultak a sorsoláson való részvételre. A Sorsoláson való részvételre történő regisztráció során gyűjtött információkat csak a sorsolás jelen Hivatalos szabályai és a LEGO Csoport Adatvédelmi Szabályzata szerint használjuk fel, amely a LEGO.com oldalon található.

A részvétellel minden résztvevő elfogadja a jelen Hivatalos Szabályokat és a LEGO Csoport döntéseit, amelyek a jelen promócióval kapcsolatos minden kérdésben véglegesek és kötelező érvényűek.

Adatvédelem.

A résztvevők személyes adatait csak a jelen sorsoláshoz használjuk fel, kivéve akkor, ha világosan közöljük, hogy másképp teszünk, és ennek tényét ön elfogadja.

A Sorsoláson való részvételhez meg kell adnia:
– a nevét
– az e-mail címét

A Sorsoláson való részvétellel és a kérdőív kitöltésével határozottan megerősíti, hogy beleegyezik abba, hogy személyes adatait a LEGO Csoport az Adatvédelmi politikájának megfelelő módon tárolja és felhasználja. Ezt a dokumentumot a következő helyen találja meg:
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

A LEGO Csoport a LEGO System A/S-re és ennek leányvállalataira utal, amint azt a http://aboutus.lego.com/lego-group oldalon részleteztük oldalon ismertettük.

A Sorsolás támogatója a LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Dánia.

A LEGO, a LEGO logó és a Minifigure a LEGO Csoport védjegyei. ©2016 A LEGO Csoport. Minden jog fenntartva.