A LEGO® Termékértékelő felmérés és nyereménysorsolás hivatalos részvételi feltételei

1. RÉSZT VEHETEK A FELMÉRÉSEN?

A LEGO® Termékértékelő felmérésen és nyereménysorsoláson bárki részt vehet, aki a lakhelye szerinti joghatóság törvényeinek értelmében felnőtt – kivéve, ha ezt törvény tiltja.
Kiskorú gyermekek is részt vehetnek rajta, ha szeretnének. Ők felnőtt segítségével válaszolhatnak a kérdésekre.
A LEGO Cégcsoport, illetve kapcsolt vállalkozásainak és leányvállalatainak alkalmazottai, közeli hozzátartozóik, valamint a velük egy háztartásban élők nem jogosultak a részvételre.

2. HOGYAN VEHETEK RÉSZT A FELMÉRÉSEN?

A részvételhez írja be a LEGO® építési útmutató hátoldalán található URL-címet. Ezután töltse ki a LEGO-készlettel kapcsolatos tapasztalatairól szóló felmérést.
Minden hónapban kisorsolunk néhány lehetséges nyertest. A felmérés végén megadott e-mail címen lépünk kapcsolatba velük.
A sorsoláson csak az -előző naptári hónapban beérkezett felmérések vesznek részt.
A felmérésnek a naptári hónap utolsó napján éjfélig be kell érkeznie, különben csak a következő hónapi nyereménysorsoláson vehet részt.
A többször (ugyanazon termékszámmal) beküldött felmérések közül csak az első érvényes, a többit érvénytelennek tekintjük.
A hamis vagy megtévesztő szándékkal beküldött felmérések beküldői nem jogosultak a részvételre.
A jelen Hivatalos Szabályokat figyelmen kívül hagyó beküldők részvételből kizárásra kerülhetnek.
Minden beküldött felmérés a LEGO Csoport tulajdonát képezi.
A LEGO Csoport fenntartja magának a jogot a Termékértékelő felmérés és nyereménysorsolás (a továbbiakban „a Felmérés”) bármikor, előzetes értesítés nélkül történő felfüggesztésére.

3. MIT NYERHETEK?

A havonta kisorsolt nyeremények LEGO-készletek, amelyek értéke körülbelül $80/€60.
Havonta minden 1000 beküldött felmérés után egy lehetséges nyertes kerül kisorsolásra.
A lehetséges nyertesek e-mailben kapnak értesítést, hogy a LEGO Csoport elkérhesse címüket és a LEGO-készletet elküldhesse nekik.
Az ajándék LEGO-készlet a felmérés kitöltése során értékelt készlet, valamint a nyertes kora alapján kerül kiválasztásra.

A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható készpénzre.

Minden adó, díj és a nyereményhez kapcsolódó más költség a nyertest terheli, hacsak a szabályzat erről másképp nem rendelkezik.

4. HOGYAN NYERHETEK?

Minden lehetséges nyertes véletlenszerűen kerül kiválasztásra a beérkezett felmérések beküldői közül.
A nyeremény megnyerésének esélye kb. 1 az 1000-hez. A pontos esély az adott időszak alatt beküldött, a sorsoláson való részvételre jogosult felmérések számától függ.

A lehetséges nyerteseknek a nyertessé nyilvánításhoz ki kell tölteniük és vissza kell küldeniük a Részvételre való jogosultságot, a felelősség alóli felmentést és a reklám alól való felmentést tanúsító beleegyező nyilatkozatot.
Amennyiben a nyilatkozat 10 (tíz) napon belül nem kerül visszaküldésre, a jelen Hivatalos Szabályok értelmében a nyeremény elvész.

A Kanadában élő lehetséges nyerteseknek a nyertessé nyilvánításhoz egy aritmetikai kérdést is helyesen meg kell válaszolniuk.

5. HOGYAN TUDOM MEG, HOGY NYERTEM-E?

Minden lehetséges nyertes a sorsolástól számított kb. 7-14 napon belül e-mailben kap értesítést.
Azok a lehetséges nyertesek, akik nem fogadják el a nyereményt, megszegték a Hivatalos Szabályok bármelyikét, vagy nem jogosultak a részvételre, kizárásra kerülnek és helyettük nem sorsolunk új nyertest.

Ha szeretné megtekinteni a Nyertesek listáját, kérjük, küldjön e-mailt a LEGOsurvey@LEGO.com címre. Kérjük, hogy üzenete tartalmazza azt a hónapot is, amelynek nyerteseit meg szeretné tudni.

6. ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A Sorsoláson a világ bármely részéről részt vehetnek, de a sorsolás Dániában történik és a dán törvények vonatkoznak rá.

A LEGO Csoport fenntartja magának a jogot a felmérés módosításához vagy lezárásához.

A LEGO Csoport fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy belátása szerint bárkit kizárjon a sorsolásból, akiről kiderül, hogy a beküldési folyamatot vagy a sorsolás működését manipulálta, megszegte a jelen Hivatalos Szabályokat, vagy tisztességtelen, illetve bomlasztó módon járt el.

A felmérés beküldésének folyamatát automatizáló bármely eszköz vagy számítógépes szoftver/program használata tilos.

A LEGO Csoport nem vállal felelősséget a következőkért: bármilyen helytelen vagy hibás részvételi információ; emberi hiba; tipográfiai vagy átírási hiba; technikai hibák; bármilyen telefonhálózat, online számítógépes hálózat, számítógépes felszerelés, szerver, szolgáltató vagy szoftver meghibásodása, kimaradása, megszakítása, törlése vagy hibája (ide tartozik a résztvevő vagy bármely más személy számítógépének a sorsolással kapcsolatos vagy annak következtében létrejövő sérülése vagy károsodása); bármely weboldal elérésének sikertelensége, a nevezések ellopása, manipulálása, megsemmisülése, módosítása, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés; későn vagy helytelenül feldolgozott, illetve számítógépes vagy elektronikai hiba, az internetet vagy bármely weboldalt használók túl magas száma miatt, nyomtatási hibából vagy más okból elveszett tranzakciók.

A nevezők a részvétellel beleegyeznek, hogy nevük és lakóhelyük megjelenjen a Nyertesek listáján, amely a jelen Hivatalos Szabályok szerint elérhető a nyilvánosság számára is.

Minden nevezés a LEGO Csoport tulajdonát képezi, a kézhezvételről nem küldünk igazolást és a nevezéseket nem küldjük vissza. A hamis vagy csaló szándékkal beküldött felmérések beküldői nem jogosultak a sorsoláson való részvételre. A Sorsoláson való részvételre történő regisztráció során gyűjtött információkat csak a sorsolás jelen Hivatalos szabályai és a LEGO Csoport Adatvédelmi Szabályzata szerint használjuk fel, amely a LEGO.com oldalon található.

A részvétellel minden résztvevő elfogadja a jelen Hivatalos Szabályokat és a LEGO Csoport döntéseit, amelyek a jelen promócióval kapcsolatos minden kérdésben véglegesek és kötelező érvényűek.

Adatvédelem.

A résztvevők személyes adatait csak a jelen sorsoláshoz használjuk fel, kivéve akkor, ha világosan közöljük, hogy másképp teszünk, és ennek tényét ön elfogadja.

A Sorsoláson való részvételhez meg kell adnia:
– a nevét
– az e-mail címét

A Sorsoláson való részvétellel és a kérdőív kitöltésével határozottan megerősíti, hogy beleegyezik abba, hogy személyes adatait a LEGO Csoport az Adatvédelmi politikájának megfelelő módon tárolja és felhasználja. Ezt a dokumentumot a következő helyen találja meg:
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

A LEGO Csoport a LEGO System A/S-re és ennek leányvállalataira utal, amint azt a http://aboutus.lego.com/lego-group oldalon részleteztük oldalon ismertettük.

A Sorsolás támogatója a LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Dánia.

A LEGO, a LEGO logó és a Minifigure a LEGO Csoport védjegyei. ©2016 A LEGO Csoport. Minden jog fenntartva.