LEGO® tuotepalautekyselyn ja arvontojen viralliset ehdot

1. KUKA VOI OSALLISTUA?

LEGO® tuotepalautekysely ja arvonnat ovat avoinna kaikille oman asuinpaikkansa lakien mukaan täysi-ikäisille henkilöille – paitsi missä ne ovat laissa kiellettyjä.
Alaikäiset lapset, jotka haluavat osallistua, voivat pyytää aikuista vastaamaan heidän puolestaan.
LEGO Groupin yhtiöiden, niiden tytäryhtiöiden ja yhteistyökumppanien työntekijöillä ja heidän välittömillä perheenjäsenillään tai samassa taloudessa asuvilla ei ole oikeutta osallistua.

2. KUINKA VOIN OSALLISTUA?

Voit osallistua kirjoittamalla LEGO® rakennusohjeiden kääntöpuolelta löytyvän URL-osoitteen selaimen osoiteriville. Vastaa sitten LEGO setin käyttökokemusta koskevaan kyselyyn.
Palkintojen voittajat arvotaan kerran kuussa. Otamme yhteyttä voittajiin käyttämällä kyselyn lopussa annettavaa sähköpostiosoitetta.
Vain edellisen kalenterikuukauden aikana vastaanotetut vastaukset osallistuvat arvontaan.
Vastausten on oltava perillä kalenterikuukauden viimeisen päivän keskiyöhön mennessä. Muussa tapauksessa vastaus osallistuu seuraavan kuukauden arvontaan.
Useaan kertaan osallistuminen (käyttämällä samaa tuotenumeroa) mitätöidään – ensimmäistä osallistumiskertaa lukuun ottamatta.
Valheelliset tai petolliset osallistumiset tai teot mitätöivät henkilön osallistumisoikeuden.
Henkilöt, jotka eivät noudata Virallisia sääntöjä, saattavat menettää osallistumisoikeutensa.
Kaikki osallistujien vastaukset ovat LEGO Groupin omaisuutta.
LEGO Group pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tuotepalautekyselyn (“Kyselyn”) ja tuotepalautekyselyn arvonnat (“Arvonnat”) milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

3. MITÄ VOIN VOITTAA?

Palkintoina arvotaan joka kuukausi LEGO settejä, joiden arvo on noin 60 €.
Joka kuukausi arvotaan yksi mahdollinen palkinnon voittaja jokaista kyselyyn vastannutta 1 000 henkilöä kohden.
Mahdollisille palkinnon voittajille lähetetään sähköpostia, jotta LEGO Group voi kerätä heidän osoitetietonsa ja lähettää LEGO setin palkinnon voittajille.
LEGO setit valitaan voittajan vastaaman kyselyn setin tyypin ja voittajan iän mukaan.

Palkintoja ei voi siirtää muille eikä muuttaa rahaksi.

Kaikki palkintoon liittyvät verot, maksut ja muut kulut ovat voittajan yksinomaisella vastuulla, jollei toisin mainita.

4. KUINKA VOIN VOITTAA?

Jokainen mahdollinen palkinnon voittaja arvotaan kaikkien saatujen vastausten joukosta.
Palkinnon voittamisen todennäköisyys on noin 1:1000, mutta täsmällinen todennäköisyys riippuu kunakin palkintokautena vastaanotettujen kelvollisten vastausten määrästä.

Mahdollisten palkintojen voittajien on täytettävä ja palautettava valaehtoinen kelpoisuustodistus, korvausvastuusta luopumistodistus ja julkaisuoikeuksista luopumistodistus, jotta heidät voidaan vahvistaa palkinnon voittajiksi.
Mikäli mahdollinen voittaja ei palauta valaehtoista kelpoisuustodistusta Virallisten sääntöjen mukaan kymmenen (10) päivän kuluessa voittoilmoituksesta, hän menettää palkinnon.

Lisäksi Kanadassa kirjoilla olevien mahdollisten voittajien on vastattava oikein aritmeettiseen kysymykseen, ennen kuin heidät voidaan julistaa palkinnon voittajiksi.

5. KUINKA SAAN TIETÄÄ VOITINKO?

Jokaiseen mahdolliseen palkinnon voittajaan otetaan yhteyttä sähköpostitse noin 7–14 päivän kuluessa Arvonnasta.
Mahdollinen palkinnon voittaja, joka ei ota vastaan palkintoa, on rikkonut jotain Virallista sääntöä tai ei täytä kelpoisuusehtoja, hylätään, eikä hänen tilalleen valita toista voittajaa.

Luettelon palkintojen voittajista voi pyytää sähköpostitse osoitteesta LEGOsurvey@LEGO.com ilmoittamalla, minkä kuukauden Arvonnasta olet kiinnostunut.

6. YLEISET EHDOT:

Arvonnat ovat avoinna osallistujille eri puolilla maailmaa, mutta arvonta tapahtuu Tanskassa ja suoritetaan Tanskan lakien mukaisesti.

LEGO Group pidättää itsellään oikeuden muuttaa kyselyä tai lopettaa sen tarvittaessa.

LEGO Group pidättää itsellään oikeuden hylätä oman harkintansa mukaisesti henkilön, jonka se huomaa muuttaneen luvattomasti osallistumismenettelyä tai Arvontojen toimintaa taikka toimivan Virallisten sääntöjen vastaisesti taikka epäurheilijamaisesti tai häiritsevästi.

Minkään laitteen tai tietokoneohjelman käyttäminen osallistumismenettelyn automatisoimiseksi on kiellettyä.

LEGO Group ei ole vastuussa mistään seuraavista: virheellisistä tai paikkansapitämättömistä osallistumistiedoista; inhimillisistä virheistä; kirjoitus- tai puhtaaksikirjoitusvirheistä; teknisistä virheistä; puhelinverkon, online-tietokonejärjestelmien, tietokonelaitteiden, palvelinten, palveluntarjoajien tai ohjelmistojen toimintahäiriöistä, puutteista, keskeytyksistä, poistamisesta tai vioista, mukaan luettuna osallistujan loukkaantuminen tai osallistujan tai jonkun muun henkilön tietokoneen vauriot, jotka liittyvät tai aiheutuvat Arvontoihin osallistumisesta; verkkosivuston käyttökatkot; osallistujien vastausten varastaminen, peukalointi, tuhoaminen tai luvaton käyttö tai muokkaaminen; tapahtumat, jotka on käsitelty myöhässä tai virheellisesti tai jotka ovat puutteellisia tai puuttuvat tietokoneen tai sähköverkon toimintahäiriön tai Internetin tai minkä tahansa sivuston tietoliikenteen ruuhkan tai tulostamisen tai muiden virheiden takia.

Osallistuessaan osallistujat antavat luvan nimensä ja asuinpaikkansa julkaisemiseen Voittajien luettelossa, joka on yleisön saatavissa Virallisten sääntöjen mukaisesti.

Osallistujien vastaukset ovat LEGO Groupin omaisuutta, niiden vastaanottamista ei kuitata, eikä niitä palauteta osallistujille. Valheelliset tai petolliset osallistumiset tai teot mitätöivät henkilön osallistumisoikeuden. Arvontoihin osallistumiseen rekisteröitymisen yhteydessä kerättäviä tietoja käytetään ainoastaan Arvontojen virallisten sääntöjen ja LEGO Groupin tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja on sivustolla LEGO.com.

Osallistuessaan kukin osallistuja lupautuu noudattamaan Virallisia sääntöjä ja LEGO Groupin päätöksiä. LEGO Groupin päätökset ovat lopullisia ja sitovia kaikissa tähän kampanjaan liittyvissä asioissa.

Tietosuoja

Osallistujien henkilökohtaisia tietoja käytetään vain tässä kilpailussa, jollei toisin selvästi mainita ja siihen saada osallistujan lupaa.

Arvontaan osallistujan on annettava järjestäjälle seuraavat tiedot:
– osallistujan nimi
– osallistujan sähköpostiosoite.

Osallistuessaan Arvontoihin ja vastatessaan kyselyyn osallistuja antaa selvästi LEGO Groupille luvan henkilökohtaisten tietojensa hallussapitoon ja käyttämiseen yhtiön Tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytännön voi lukea osoitteessa:
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

LEGO Group koostuu LEGO System A/S -yhtiöstä ja sen tytäryhtiöistä, kuten on kerrottu sivulla http://aboutus.lego.com/lego-group.

Arvontojen sponsorina toimii LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund, Tanska.

LEGO, LEGO logo ja pienoishahmo ovat LEGO Groupin tavaramerkkejä. © 2016 LEGO Group. Kaikki oikeudet pidätetään.