Officielle vilkår og betingelser for LEGO® produktfeedback-undersøgelse og sweepstakes

1. KAN JEG DELTAGE?

Alle kan deltage i LEGO® produktfeedback-undersøgelsen og sweepstakene, sålænge de betegnes som myndige i henhold til den lovgivning, der gælder i den jurisdiktion, hvor de er bosiddende – undtagen hvor det er forbudt ved lov.
Børn, der ikke er myndige og som gerne vil deltage kan bede en voksen om at svare på deres vegne.
Medarbejdere i LEGO Gruppen samt i LEGO Gruppens respektive filialer og datterselskaber er ikke berettiget til at deltage. Det samme gælder medarbejdernes nærmeste familie samt medlemmer af deres husstand.

2. HVORDAN DELTAGER JEG?

For at deltage skal du indtaste den URL-adresse, der står på bagsiden af LEGO® byggevejledningen. Besvar derefter undersøgelsen vedrørende din oplevelse af LEGO æsken.
Vinderne bliver udtrukket hver måned. Vi kontakter vinderne via den e-mailadresse, de har oplyst i slutningen af undersøgelsen.
Det er kun besvarelser indtastet i den pågældende måned, der er med i lodtrækningen.
Vi skal have modtaget besvarelsen senest kl. 24.00 den sidste dag i måneden, ellers bliver besvarelsen talt med i lodtrækningen måneden efter.
Flere besvarelser (med det samme produktnummer) vil blive betegnet som ugyldige – dog med undtagelse af den første.
Deltagere, der laver falske eller vildledende besvarelser eller handlinger vil blive udelukket.
Personer, der ignorerer disse officielle regler vil blive udelukket fra deltagelse.
Alle besvarelser tilhører LEGO Gruppen.
LEGO Gruppen forbeholder sig retten til at indstille produktfeedback-undersøgelsen (“Undersøgelsen”) og produktfeedback-undersøgelse sweepstakes (“Sweepstakene”) til hver en tid og uden varsel.

3. HVAD KAN JEG VINDE?

De månedlige præmier er LEGO æsker til en værdi af ca. $80/€60.
Hver måned bliver der udtrukket en vinder pr. 1000 besvarelser.
Vinderne får besked via e-mail, så LEGO Gruppen kan få oplyst deres adresse og sende LEGO æskerne til dem.
LEGO æskerne vil blive valgt efter, hvilken type æske vinderen har besvaret undersøgelsen ud fra samt vinderens alder.

Præmierne kan ikke overdrages eller ombyttes til kontanter.

Vinderen bærer alene ansvaret for skatter, afgifter og andre udgifter i forbindelse med præmien, medmindre andet er angivet.

4. HVORDAN VINDER JEG?

Hver enkelt vinder udtrækkes tilfældigt blandt de modtagne besvarelser.
Oddsene for at vinde er omtrent 1:1000. De præcise odds afhænger af antallet af gyldige besvarelser modtaget i hver præmieperiode.

Vinderne skal udfylde og returnere en beediget erklæring om præmieberettigelse, en erklæring om ansvarsfritagelse og en tilladelse til offentliggørelse for at blive godkendt som vindere.
Præmien går tabt, hvis ovenstående ikke returneres inden for ti (10) dage efter modtagelsen.

Alle vindere, der er bosiddende i Canada skal også svare korrekt på et aritmetisk spørgsmål, før de kan godkendes som vindere.

5. HVORDAN FINDER JEG UD AF, OM JEG HAR VUNDET?

Alle vinderne modtager en e-mail inden for 7-14 dage efter lodtrækningen har fundet sted.
Enhver vinder, som ikke accepterer præmien, har overtrådt de officielle konkurrenceregler eller ikke er berettiget til at deltage vil blive diskvalificeret – og der vil ikke blive udtrukket en alternativ vinder.

Ønsker du en oversigt over vinderne, bedes du sende en e-mail til LEGOsurvey@LEGO.com med information om, hvilken måned du er interesseret i.

Alle i hele verden kan deltage i sweepstakene, men de gennemføres i Danmark under dansk lov.

LEGO Gruppen forbeholder sig retten til at ændre eller lukke undersøgelsen, hvis nødvendigt.

LEGO Gruppen forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver, der menes at manipulere med besvarelsen eller gennemførelsen af sweepstakene eller handle i strid med disse officielle regler eller opføre sig på en usportslig eller forstyrrende måde.

Det er forbudt at anvende ethvert smart-device- eller computerprogram til automatisering af besvarelsen.

LEGO Gruppen er ikke ansvarlig for: Besvarelser, der er ukorrekte eller unøjagtige; menneskelige fejl; typografiske fejl eller skrivefejl; tekniske fejl; svigt, udeladelser, forstyrrelser, sletninger eller svigt i telefonnet, online computersystemer, computerudstyr, servere, hos leverandører eller i software, herunder enhver personskade eller skade på deltagernes eller enhver anden persons computer i forbindelse med eller som følge af deltagelse i disse sweepstakes; manglende mulighed for adgang til hjemmesider, tyveri, manipulation, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af besvarelsen; transaktioner, der behandles sent eller forkert, er ufuldstændige eller mistes på grund af computer- eller elektroniske fejl, trafikbelastning på internettet eller hjemmesider, trykfejl eller andre fejl.

Ved deltagelse er deltagerne indforstået med, at deres navn og by offentliggøres på en vinderliste, som gøres offentlig tilgængelig i henhold til disse officielle regler.

Alle besvarelser tilhører LEGO Gruppen og bliver ikke kvitteret eller returneret. Deltagere, der laver falske og/eller vildledende besvarelser eller handlinger vil blive udelukket. Al information, der indhentes, når deltagerne registrerer sig til disse sweepstakes, må kun bruges i overensstemmelse med disse officielle sweepstakes regler og LEGO Gruppens fortrolighedspolitik, som findes på LEGO.com.

Ved deltagelse er enhver deltager indforstået med at være bundet af disse officielle regler og LEGO Gruppens afgørelser. Afgørelserne er endelige og bindende med hensyn til alle forhold i forbindelse med denne kampagne.

Databeskyttelse

Deltagernes personlige oplysninger vil kun blive anvendt til denne konkurrence, medmindre andet er tydeligt angivet og accepteret af dig.

For at deltage i denne sweepstake skal vi bede dig om at oplyse os:
– Dit navn
– Din e-mailadresse

Ved at deltage i sweepstakene og udfylde spørgeskemaet bekræfter du udtrykkeligt, at du er indforstået med, at dine personlige oplysninger opbevares og bruges af LEGO Gruppen i henhold til vores fortrolighedspolitik, som findes på
http://aboutus.lego.com/legal-notice/privacy-policy

LEGO Gruppen er defineret som LEGO System A/S med dertilhørende datterselskaber, som beskrevet på http://aboutus.lego.com/lego-group

Denne sweepstake er sponsoreret af LEGO System A/S, Hans Jensensvej, 7190 Billund.

LEGO, LEGO logoet og minifiguren er LEGO Gruppens varemærker. ©2016 The LEGO Group. Alle rettigheder forbeholdt.